ΦΙΛΤΡΑ
  • GOTOH SGS 510GOTOH SGS 510
  • GOTOH 510 T-FE2 TREMOLOGOTOH 510 T-FE2 TREMOLO
  • GOTOH Wilkinson VSV tremoloGOTOH Wilkinson VSV tremolo
  • Gotoh Relic Vintage TremoloGotoh Relic Vintage Tremolo
  • KLUSON Three on a plate 3+3 by GOTOHKLUSON Three on a plate 3+3 by GOTOH
  • GOTOH SGE-04 3+3 chromeGOTOH SGE-04 3+3 chrome
  • Floyd Rose Tremolo by GOTOH (black)