ΦΙΛΤΡΑ
  • Gotoh Relic Vintage TremoloGotoh Relic Vintage Tremolo
  • KLUSON Three on a plate 3+3 by GOTOHKLUSON Three on a plate 3+3 by GOTOH
  • VAN ZANDT Blues Set for strat
  • GOTOH 510 T-FE2 TREMOLOGOTOH 510 T-FE2 TREMOLO
  • göldo Aged Vintage Tremolo Antique Saddles
  • Göldo Vintage Tremolo Steel Block – Gold
  • Göldo Vintage Tremolo / Steel Block
  • Vintage Tremolo for Jazzmaster
  • PRS Type Tremolo by Goldo
  • GOTOH Wilkinson VSV tremoloGOTOH Wilkinson VSV tremolo