ΦΙΛΤΡΑ
  • DUESENBERG Little Toaster Neck (gold)
  • DUESENBERG HSC Single Twin Bridge (gold)
  • DUESENBERG HSC Single Twin Neck (gold)
  • DUESENBERG HSC Single Twin Neck (nickel)
  • DUESENBERG HSC Single Twin Bridge (nickel)