ΦΙΛΤΡΑ
  • KLUSON Three on a plate 3+3 by GOTOHKLUSON Three on a plate 3+3 by GOTOH
  • KLUSON double-line “Tulip” 3+3, (nickel)KLUSON double-line “Tulip” 3+3, (nickel)
  • KLUSON double-line “Tulip” 3+3KLUSON double-line “Tulip” 3+3
  • KLUSON Double Line “Junior” 3+3 (nickel)KLUSON Double Line “Junior” 3+3 (nickel)
  • KLUSON Vintage Deluxe by GOTOH (gold)KLUSON Vintage Deluxe by GOTOH (gold)
  • KLUSON Vintage Deluxe by GOTOH (nickel)KLUSON Vintage Deluxe by GOTOH (nickel)